Realizácia striech a stavieb           Projekcia stavieb
                                                                                                                              Externé vedenie účtovníctva          Inžinierska činnosť